Regulamin usługi Newsletter Autoskop

1. Zasady świadczenia usługi Newslettera
1.1 Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Zetmax. (dalej „Usługodawca”).
1.2 Usługa Newsletter polega na informowaniu przez Usługodawcę w drodze poczty elektronicznej o promocjach i wydarzeniach w sklepie internetowym Autoskop.
1.3. Osoby, które wyraziły zgodę na świadczenie usługi Newslettera, wyrażają zgodę na otrzymywanie za jej pośrednictwem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zapisanie się na usługę  Newslettera
2.1. Usługa świadczona jest na rzecz użytkowników internetu, którzy prawidłowo podali na stronie autoskop.pl, posiadany przez nich adres poczty elektronicznej (e-mail) (zwanych dalej „Użytkownikami”).
2.2 Zapisanie się  na Newsletter następuje poprzez zakładkę  „NEWSLETTER” na głównej stronie  Autoskop.pl

W pierwszym oknie na górze należy wpisać swój adres e-mail,  z listy rozwijalnej wybrać  opcje „zapisz” i potwierdzić przyciskiem „wyślij”. Na wskazany adres email w ciągu 24 godzin zostanie wysłana  informacja o tym, że wpisanie się na Newsletter przebiegło pomyślnie.

Newsletter będzie wysyłany na podany adres email nie częściej niż raz na tydzień.

3. Rezygnacja z usługi Newslettera
3.1. Każdy Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować  poprzez zakładkę „NEWSLETTER” na głównej stronie  autoskop.pl

W pierwszym oknie na górze należy wpisać swój adres e-mail i z listy rozwijalnej wybrać  opcje „wypisz” i potwierdzić przyciskiem „wyślij”.

Na wskazany adres email w ciągu 24 godzin zostanie wysłana  informacja o tym, że wypisanie się  z  Newslettera przebiegło pomyślnie.

Od momentu otrzymania emaila potwierdzającego wypisanie się z Newslettera, nie będzie on już wysyłany.

4. Przetwarzanie danych osobowych
4.1. Podane przez użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.2. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania ich udostępnienia, zmiany lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newslettera.

5. Zmiany Regulaminu
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia użytkownikom drogą poczty elektronicznej.